#OhMyInteriorCleaner

Uniwersalny, gotowy do użycia środek do czyszczenia wszelkich elementów we wnętrzu pojazdu. Skutecznie czyści tworzywa sztuczne, deski rozdzielcze, boczki drzwi i elementy drewniane. Dobrze radzi sobie również z punktowymi zabrudzeniami na tapicerce, podsuftcie czy nawet alcantarze. Pozostawia przyjemny zapach
Dostępny w pojemności 0.5 l z trygerem.

Sposób użycia

  • Spryskaj bezpośrednio na przybrudzony element.
  • Wypracuj produkt za pomocą ściereczki z mikrofibry
  • W przypadku cięższych zabrudzeń użyj pędzelka lub delikatnej szczoteczki
  • Przetrzyj do sucha czystą stroną mikrofibry
  • Zabezpiecz czyste plastiki #OhMyDressing

Dodatkowe informacje

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie.

EUH208 Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Maks. zawartość LZO: 9,6 g/L (20 ºC)

Zawiera: Niejonowe środki powierzchniowo czynne (% (m/m) < 5), Anionowe środki powierzchniowo czynne (% (m/m) < 5); Środki konserwujące: Bronopol (INN) (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL), Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE).